Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie zam??wienia publicznego pn.: Roboty budowlane na wykonanie : Projekt 1 - Budowa ulicy Geodet??w ( droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie ???cz?cej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul.Us??ugow? Projekt 2 - Uzbrojenie w infrastruktur? techniczn? terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie- etap I: odcinek ulicy Us??ugowej


PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 - 2013

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia nr 15
64-100 Leszno

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty budowlane na wykonanie :
Projekt 1 - “Budowa ulicy Geodetów ( droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową”
Projekt 2 - „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie- etap I: odcinek ulicy Usługowej”


Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą – firmami:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. (LIDER) mający swoją siedzibę w Lesznie przy ul. gen. Józefa Bema 33
Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno – Handlowe PRA – MAS Sp. z o.o. (PARTNER) z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154,
które tworzą konsorcjum.

Umowę zawarto na kwotę: 7.073.423,65 zł brutto


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2010-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-18
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.