Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Zapewnienie bazy noclegowej oraz wy??ywienia dla 105 dzieci w wieku 10-12 lat w czasie wycieczek po wyspie Wolin?.


                                                                        Leszno, dnia 15 czerwca 2010 roku
 
BU 341/03/2010                   
           
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 105 dzieci w wieku 10-12 lat w czasie wycieczek po wyspie Wolin”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 – POLTUR POLSKA Sp. z o.o.
                   ul. Prosta 53
                   67 – 783 Zielona Góra
                   Cena ofertowa: 32.676,00 zł brutto 

Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Komunikacji 
                        Samochodowej Leszno Sp. z o.o.
                        ul. Narutowicza 76
                        64 – 100 Leszno
                        Cena ofertowa: 49.800,00 zł brutto 

2.    Na podstawieart. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczył Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. ul. Narutowicza 76 64 – 100 Leszno z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę odrzucił.
 
3.    W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia POLTUR POLSKA Sp. z o.o., ul. Prosta 53 67 – 783 Zielona Góra, którego oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2010-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.