Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla post?powania przetargowego pn.:Pe??nienie funkcji In??yniera Kontraktu dla projekt??w pn.: Projekt 1 -??Budowa ulicy Geodet??w ( droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie ???cz?cej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Us??ugow??; Projekt 2 - ??Uzbrojenie w infrastruktur? techniczn? terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie- etap I: odcinek ulicy Us??ugowej?


MZD-BPU/0341/2/6/10                        Leszno, dn. 10.06.2010

Miasto Leszno

Urząd Miasta Leszna

na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn.:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektów pn.:
Projekt 1 -„Budowa ulicy Geodetów ( droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Usługową”;
Projekt 2 - „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie- etap I: odcinek ulicy Usługowej”

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja
– kryterium cena
1.             
NBQ Marek Jasiak
Ul. Łabędzia 7
Morzyczan
73-108 Kobylanka
305.000,00 zł
28,00
2.             
EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o.
Ul. Budziszyńska 35/1
54-434 Wrocław
186.660,00 zł
45,75
3.             
KOMPLET INCEST s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj
Al. 11-go Listopada 91 K
66-400 Gorzów Wkpl.
134.200,00 zł
63,64
4.             
REAL Włodzimierz Pospiech
Ul. Łowiecka 57
64-100 Leszno
85.400,00 zł
100,00


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę:
REAL Włodzimierz Pospiech
Ul. Łowiecka 57
64-100 Leszno
z ceną ofertową 85.400,00 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 - 2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2010-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-10
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.