Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy odcinka sieci wodoci?gowej ?160mm i ?110mm w rejonie ul. Leszczy??skiej w ??wi?ciechowie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ?315mm (kana?? zbiorczy) wzd??u?? granicy m.Leszna z wpi?ciem do istniej?cej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.??wi?ciechowskiej w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 1 czerwca 2010 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy;
- odcinka sieci wodociągowej ø160mm i ø110mm w rejonie ul. Leszczyńskiej w Święciechowie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ø315mm (kanał zbiorczy) wzdłuż granicy m.Leszna z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Święciechowskiej w Lesznie


Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno, 64-100 Leszno ul. Lipowa 76

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-06-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.