Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej ? 110 mm i sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 mm w rejonie ul. ?owieckiej w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 21 maja 2010 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy;

- sieci wodociągowej ø 110 mm i sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm w rejonie ul. Łowieckiej w Lesznie (dz.nr ew 288/2,281/12 i 281/13 ark.m.112)


Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Leszno 64-100 Leszno ul. Lipowa 76

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-05-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.