Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA P.N. ??OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOW? NOWEJ DROGI ??CZ?CEJ AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA Z UL. GRONOWSK? W LESZNIE WRAZ Z BUDOW? O??WIETLENIA ULICZNEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę nowej drogi łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Gronowską w Lesznie wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej”.
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1. 
Biuro Projektów „A-PROPOL” s.c.
mgr inż. A. Biegański, mgr inż. D. Biegańska
ul. Gomółki 2, 44-121 Gliwice
141 520,00
94,83
2. 
Biuro Projektowo-Usługowe TITAN B. W. Furmaniak
ul. Rejtana 40/4
64-100 Leszno
134 200,00
100,00


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Biura Projektowo-Usługowego „TITAN” B. W. Furmaniak z siedzibą w Lesznie przy ul. Rejtana 40/4, z ceną ofertową 134 200,00 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.