Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA P.N. ??OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA BUDOW? UL. GRZYBOWEJ W LESZNIE WRAZ Z BUDOW? O??WIETLENIA ULICZNEGO I KANALIZACJI DESZCZOWEJ?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę ul. Grzybowej w Lesznie wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej”.
Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1. 
Biuro Projektów „A-PROPOL” s.c.
mgr inż. A. Biegański, mgr inż. D. Biegańska
ul. Gomółki 2
44-121 Gliwice
101.992,00
100,00
2. 
Pracownia ELITON Justyna Zbytniewska
Skórzewo, ul. Poziomkowa 9
60-185 Poznań
95.160,00
---


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę Biura Projektów „A-PROPOL” s.c. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Gomółki 2 z ceną ofertową 101 992,00 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2. Wykluczyć ofertę Pracowni ELITON Justyna Zbytniewska z siedzibą w Skórzewie przy ul. Poziomkowej 9, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca wniósł wadium po terminie składania ofert.
Odrzucić ofertę Pracowni ELITON Justyna Zbytniewska na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.