Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy odcinka sieci wodoci?gowej ?160mm i ?110mm w rejonie ul. Leszczy??skiej w ??wi?ciechowie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ?315mm (kana?? zbiorczy) wzd??u?? granicy m.Leszna z wpi?ciem do istniej?cej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.??wi?ciechowskiej w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010


O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717, z zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej ø160mm i ø110mm w rejonie ul. Leszczyńskiej w Święciechowie oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej ø315mm (kanał zbiorczy) wzdłuż granicy m.Leszna z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Święciechowskiej w Lesznie wydane zostały postanowienia uzgadniające lokalizację przedmiotowej inwestycji;
-Postanowienie nr 370/2010 z dnia 28.04.2010r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie
-Postanowienie nr MZD-5545/UA/54/2010 z dnia 11.05.2010r. Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji UM Leszna
- Postanowienie znak ZDP 22/51/736/2010 z dnia 28.04.2010r. Zarządu Dróg Powiatowych - Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
- Postanowienie znak AB 7334/17/10 z dnia 10.05.2010r. Starosty Powiatu Leszczyńskiego

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Leszna
w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 24 w godz. 800 – 1400 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.