Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZAWIADOMIENIE O UNIEWA??NIENIU POST?POWANIA Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Zapewnienie bazy noclegowej oraz wy??ywienia dla 105 dzieci w wieku 10-12 lat w czasie wypoczynku letniego na wyspie Wolin"


BU 341/02/2010                                                Leszno, dnia 19 maja 2010 roku

                 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
__________________________________________________________________________

Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 105 dzieci w wieku 10-12 lat w czasie wypoczynku letniego na wyspie Wolin"
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 105 dzieci w wieku 10 – 12 lat w czasie wypoczynku na wyspie Wolin” poradzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

                                                    UZASADNIENIE
                                  ____________________________________ 

W dniu 07 maja 2010 roku Zamawiając wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zapewnienie bazy noclegowej oraz wyżywienia dla 105 dzieci w wieku 10 – 12 lat w czasie wypoczynku letniego na wyspie Wolin” prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego. W wyznaczonym terminie tj.: 17.05.2010r., nie została złożona żadna oferta.
Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji niniejszego pisma


Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził: 49
Opublikowany dnia: 2010-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.