Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji stacji bazowej telefonii kom??rkowej z masztem antenowym wysoko??ci 40,5o m n.p.t. wraz z kontenerem technicznym na dzia??ce w Lesznie przy ul. J. Ostroroga (dz. nr geod. 2/1) dla POLKOMTEL S.A. w Warszawie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej z masztem antenowym wysokości 40,5o m n.p.t. wraz z kontenerem technicznym na działce w Lesznie przy ul. J. Ostroroga (dz. nr geod. 2/1) dla POLKOMTEL S.A. w Warszawie, wydane zostało postanowienie uzgadniające projekt decyzji w przedmiocie sprawy przez :
- Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna z dnia 5 maja 2010 r. Postanowienie nr MZD-5545 / UA / 47 / 2010

Z treścią w/w postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.