Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy odcinka sieci kanalizacji og??lnosp??awnej od istniej?cej sieci na skrzy??owaniu ul. Narutowicza z ul. Wilkowskiego do wysoko??ci dz,.nr ewe. 121/4 przy ul. Karwowskich

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717, z zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej od istniejącej sieci na skrzyżowaniu ul. Narutowicza z ul. Wilkowskiego do wysokości dz,.nr ewe. 121/4 przy ul. Karwowskich w Lesznie wydane zostało postanowienie uzgadniające lokalizację przedmiotowej inwestycji;
-Postanowienie nr MZD-5545/UA/46/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Miejskiego Zarząd Dróg i Inwestycji UM Leszna

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Leszna
w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 24 w godz. 800 – 1400 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.
Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.