Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej o ??rednicy ?110mm oraz kanalizacji sanitarnej o ??rednicy ? 200mm w rejonie ul. ?owieckiej w Lesznie (dz.nr ew. 288/2,281/12 i 281/13 ark.m. 112)

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.717, z zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej o średnicy ø110mm oraz kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200mm w rejonie ul. Łowieckiej w Lesznie (dz.nr ew. 288/2,281/12 i 281/13
ark.m. 112) wydane zostało postanowienie uzgadniające lokalizację przedmiotowej inwestycji;
-Postanowienie nr MZD-5545/UA/45/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. Miejskiego Zarząd
Dróg i Inwestycji UM Leszna

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Leszna
w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 24 w godz. 800 – 1400 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.