Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o uniewaznieniu post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego p.n. "Odnowa oznakowania poziomego dr??g i ulic miasta Leszna w 2010 roku"


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Odnowa oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2010 roku”.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


UZASADNIENIE
Decyzja o unieważnieniu postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt 7 Ustawy podjęta została ze względu na przesłankę z art. 86 ust. 2.
Przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w dniu 07 kwietnia 2010 r. o godz. 09:30 dokonano protokolarnego otwarcia 2 z 4 ofert złożonych w wyznaczonym terminie. Otwarcie jakiejkolwiek oferty po dniu składania ofert jest niezależnie od przyczyn zwłoki naruszeniem ustawy. Kierując się zasadą, iż „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowania wykonawców (art. 7 ust.1 Ustawy) a także faktem, iż oferta najkorzystniejsza winna być wybrana w zgodzie z art. 7 ust. 3 postanowiono jak w sentencji.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.