Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy odcinka sieci kanalizacji og??lnosp??awnej w rejonie ulicy Karwowskich i Narutowicza, w Lesznie (dzia??ki nr ewidenc. 122/2 i 123; arkusz m. 10).

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 2 kwietnia 2010 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej budowy odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulicy Karwowskich i Narutowicza, w Lesznie (działki nr ewidenc. 122/2 i 123; arkusz m. 10).
W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 27, w godz. 730 – 1530 , a w pon. godz. 730 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia, można zapoznać się z wnioskiem oraz zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.