Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM??WIENIA PUBLICZNEGO P.N. BUDOWA UL. KOSSAKA W LESZNIE


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U.  Nr  223, poz. 1655 ze zm.)  zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa ulicy Kossaka w Lesznie”.

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja

– kryterium cena

1.            

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Energetyków 4

 

450.924,69

83,6

2.            

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.  64-100 Leszno ul. Święciechowska 37

 

399.733,17

94,3

3.            

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Bema 33

 

436.451,24

86,37

4.            

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy 64-100 Leszno ul. Gronowska 35

 

376.963,07

100

 

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Firmy Usługowo-Handlowej Jacek Malepszy z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 35 z ceną ofertową 376.963,07 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

 

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 16 kwietnia br.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-04-07
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.