Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o zmianie Zarz?dzenia w sprawie zbycia nieruchomo??ci gruntowej niezabudowanej po??o??onej w Lesznie przy ul.Pozna??skiej, przeznaczonej pod us??ugi.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna
informuje, iż Zarządzeniem nr 122/2010 z dnia 23.03.2010r. zmienia Zarządzenie nr 87/2010 z dnia 02.03.2010r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod usługi z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2, położonej w Lesznie przy ul. Poznańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 na arkuszu mapy nr 12 o powierzchni 0,2672 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00001058/8. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.


Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2010-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.