Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zam??wienia publicznego p.n. "Budowa nowej drogi powiatowej ???cz?cej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Osieck? (DW432) w Lesznie"


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 4 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n. „Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Osiecką (DW432) w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja
– kryterium cena
1.              
KONSORCJUM:
„POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o.  – Lider Konsorcjum
ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan
 „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Wawelska 106, 64-920 Piła
3.987.423,95
86,42
2.              
KONSORCJUM:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. – Lider Konsorcjum
ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl
PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno
Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Bema 33, 64-100 Leszno
3.445.813,15
100
3.              
SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
3.793,623,65
90,83
4.              
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Energetyków 4
64-100 Leszno
3.889.904,26
88,58

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę Konsorcjum firm:
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 42 – Lider Konsorcjum,
- Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154 – Partner Konsorcjum,
- Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 – Partner Konsorcjum,
z ceną ofertową 3.445.813,15 zł brutto.
Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2010-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-30
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.