Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji stacji bazowej telefonii kom??rkowej z masztem antenowym wysoko??ci 42,5 m n.p.t. na dzia??ce w Lesznie przy ul. A. Krzyckiego (dz. nr geod. 7/1)

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej z masztem antenowym wysokości 42,5 m n.p.t. na działce w Lesznie przy ul. A. Krzyckiego (dz. nr geod. 7/1) dla Polskiej Telefonii Cyfrowej w Warszawie, wydane zostały postanowienia uzgadniające projekt decyzji w przedmiocie sprawy przez :
1. Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna z dnia 4 lutego 2010 r. Postanowienie nr MZD-5545/UA/15/2010
2. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego RP z dnia 23 lutego 2010 r. Postanowienie Nr ULC-LTL-2/530-00276/07/2008

Z treścią w/w postanowień można się zapoznać w Wydziale Architektury, Pla-nowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 27, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Buchwald Tomasz
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.