Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. odcinka sieci kanalizacji deszczowej ? 315 mm (awaryjnego przelewu kanalizacyjnego) w ul. Woli??skiej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 22 lutego 2010 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy;


- odcinka sieci kanalizacji deszczowej ø 315 mm ( awaryjnego przelewu kanalizacyjnego) w ul. Wolińskiej w Lesznie ( dz.nr ew 1/ i 1/8 ark.m. 50 )Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy

Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.