Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy miejsc postojowych dla samochod??w osobowych, przy planowanej auli wielofunkcyjnej PWSZ im. Jana Amosa Kome??skiego w Lesznie, w rejonie ul. Mickiewicza i Cichej.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 22.02.2010 r. wydana została decyzja Nr 4/Ip/10, kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotycząca budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przy planowanej auli wielofunkcyjnej PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, w rejonie ul. Mickiewicza i Cichej - działki nr ewidenc.: 36/1, 36/2 i 36/4; arkusz mapy 16.

Z treścią decyzji można się zapoznać w w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 26 -27, w godz. 7.30 - 15.30, a w pon. godz. 8,30 -17,00 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna


Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.