Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy na wykonanie zam??wienia publicznego pn.: ??Przebudowa drogi wojew??dzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta?


MZD-BPU/0341/2/13/10 Leszno, dn. 17.02.2010

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 - 2013

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia nr 15
64-100 Leszno

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 w Lesznie na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta.

Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą – firmami:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. (LIDER) mający swoją siedzibę w Lesznie przy ul. gen. Józefa Bema 33
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. Nowy Tomyśl (PARTNER) z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 42
Przedsiębiorstwo Transportowo – Spedycyjno – Handlowe PRA – MAS Sp. z o.o. (PARTNER) z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154
które tworzą konsorcjum pod nazwą „Konsorcjum PDiUL – PRID – PRA-MAS”.

Umowę zawarto na kwotę: 14.615.061,25 zł brutto


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2010-02-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-17
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.