Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy sieci wodoci?gowej ? 110 mm i sieci kanalizacji sanitarnej ? 200 mm w rejonie ul. Miko??aja Reja w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 8 lutego 2010 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy;
- sieci wodociągowej ø 110 mm i sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm w rejonie ul. Mikołaja Reja w Lesznie (dz.nr ew 117/3, 36/6 i 37/7 ark.m.56)


Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. Leszno
64-100 Leszno ul. Lipowa 76

Prezydent Miasta Leszna
Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.