Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy miejsc postojowych dla samochod??w osobowych przy planowanej auli wielofunkcyjnej PWSZ im. Jana Amosa Kome??skiego w Lesznie , w rejonie ul. Mickiewicza i Cichej

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy planowanej auli wielofunkcyjnej PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie , w rejonie ul. Mickiewicza i Cichej – działki nr ewidenc.: 36/1, 36/2 i 36/4, arkusz m. 16, wydane zostało w dniu 22 stycznia 2010 r., przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna - postanowienie nr MZD-5545/UA/8/2010.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 208-209, w godz. 730 - 1530, a w pon. godz. 730 – 1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy
Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.