Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn ze stacji transformatorowej nr 6 przy ul. ??w.Franciszka z Asy??u, nast?pnie w pasie drogowym ul. ??w.Franciszka z Asy??u do skrzy??owania z ul. ??wi?ciechowsk? w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2010

O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)zawiadamia, że dnia 26.01.2010r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy;
- budowy linii kablowej nn ze stacji transformatorowej nr 6 przy ul. Św.Franciszka z Asyżu, następnie w pasie drogowym ul. Św.Franciszka z Asyżu do skrzyżowania z ul. Święciechowską w Lesznie.


Inwestor: ENEA Operator Sp.z o.o.
60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58
Prezydent Miasta Leszna
Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2010-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.