Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Przebudowy ulic ??niadeckich i Podmiejskiej w Lesznie wraz z budow? Kanalizacji og??lnosp??awnej oraz przebudow? i budow? sieci wodoci?gowej?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 7 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Przebudowy ulic Śniadeckich i Podmiejskiej w Lesznie wraz z budową Kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudową i budową sieci wodociągowej”.

 

         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.            

DANKAR Usługi Budowlane Wod.-Kan. I C.O Kosztorysowanie Danuta Pyssa

64-610 Rogoźno Nienawiszcz 23

 

1.266.524,84 zł

OFERTA WYKLUCZONA I ODRZUCONA

2.            

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

 ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

 

822.063,61 zł

100

3.            

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

64-100 Leszno ul. Gronowska 35

 

857.221,69 zł

95,90

4.            

Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe DROGTRANZ Andrzej Paradowski

56-200 Góra ul. Witosa 8

 

860.640,42 zł

95,52

5.            

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM”  Sp. z o.o.                                       ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno

 

872.398,82 zł

94,23

6.            

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy S.J.

63-900 Rawicz Sierakowo ul. Poznańska 9

 

1.077.752,15 zł

76,28

7.            

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.  ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno

 

856.627,45 zł

95,97


 

         W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

  1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo – Spedycyjno – Handlowego PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154 z ceną ofertową  822.063,61zł brutto.

 

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

 

  1. Wykluczyć ofertę DANKAR Usługi Budowlane Wod.-Kan. I C.O Kosztorysowanie Danuta Pyssa z siedzibą w Nienawiszczu 23; 64-610 Rogoźno na podstawie:

 

- art. 24.ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z niespełnieniem przez Wykonawcę warunków określonych w pkt 8.1.2.a oraz  8.1.2.b siwz

 

W związku z powyższym zaszły przesłanki by odrzucić w/w ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

                                                         

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.