Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn w rejonie Rynku ul. Brackiej i ul. Zielonej w Lesznie, budowy linii kablowej nn w rejonie ul. ??w. Franciszka z Asy??u - do ul. ??wi?ciechowskiej w Lesznie.

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 21 grudnia 2009 r., na wniosek Inwestora, ENEA Operator Sp. z o.o. - Poznań, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej:
- budowy linii kablowej nn w rejonie Rynku ul. Brackiej i ul. Zielonej w Lesznie,
- budowy linii kablowej nn w rejonie ul. Św. Franciszka z Asyżu - do ul. Święciechowskiej w Lesznie.
W związku z powyższym informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208-209 w godz. 730 - 1530 a w pon. godz. 830 -1700 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z złożonym wnioskiem oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.


Prezydent Miasta Leszna

Tomasz MalepszyAutor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.