Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy miejsc postojowych dla samochod??w osobowych (do 60 MP) na potrzeby Pa??stwowej Wy??szej Szko??y Zawodowej im. Jana Amosa Kome??skiego w Lesznie, przy ul. Mickiewicza 5 (dzia??ki nr 36/1, 36/2 i 36/4; ark. m. 16).

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

O B W I E S ZC Z E N I EStosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) i art.61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 16.12.2009 r. wszczęto postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczące planowanej budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych (do 60 MP) na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, przy ul. Mickiewicza 5 (działki nr 36/1, 36/2 i 36/4; ark. m. 16).
W związku z powyższym Informujemy strony, że w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II nr 21, pokój nr 208 -209 w godz. 7.30 - 15.30, a w pon. godz. 8,30 -17,00 w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia można zapoznać się z wnioskiem PWSZ oraz zgłaszać swoje wnioski, ewentualnie uwagi i zastrzeżenia.Prezydent Miasta Leszna

Tomasz Malepszy


Autor informacji: Nowakowska Helena
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.