Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniej?cego budynku administracyjno-socjalnego na Komisariat Rewiru Dzielnicowych w Lesznie przy ul. Kili??skiego( dzia??ka nr ewid. 1/42 ark.m. 7).

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Zgodnie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 15.12.2009r została wydana decyzja nr 56/Ip/09 kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy istniejącego budynku administracyjno-socjalnego na Komisariat Rewiru Dzielnicowych w Lesznie przy ul. Kilińskiego( działka nr ewid. 1/42 ark.m. 7).
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, przy Al. Jana Pawła II 21, pok.208, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Prezydent Miasta


Tomasz MalepszyAutor informacji: Miko??ajczak Regina
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.