Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Budowy nawierzchni chodnika w ul. Gronowskiej w Lesznie na odcinku od ul. My??liwskiej do ul. Sadowej?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 11 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy nawierzchni chodnika w ul. Gronowskiej w Lesznie na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Sadowej”
 
         Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
 

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DELTA PLUS Sp. z o.o.
64-100 Leszno ul. Energetyków 1
 
240.987,68
75,40
2
EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o. ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno
 
209.566,89
86,71
3
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TWARDY Anna i Gabriel Twardy S.J.
63-900 Rawicz Sierakowo ul. Poznańska 9
 
250.904,14
72,42
4
Kompleksowe Roboty Ziemne i Ogólnobudowlane Michał Smektała
64-115 Święciechowa ul. Gen Tadeusza Kutrzeby 18
 
240.057,04
75,7
5
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILERBUD Dominik Wiler
Kąkolewo ul. Krzywińska 28, 64-113 Osieczna
 
 
204.465,41
88,87
6
Przedsiębiorstwo Drogowo-Transportowe DROGTRANZ Andrzej Paradowski
56-200 Góra ul. Witosa 8
 
191.743,54
94,77
7
Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.
 ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno
 
181.715,90
100
8
Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
64-100 Leszno ul. Energetyków 4
 
224.878,70
80,81
9
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM” Sp. z o.o.                                       ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno
 
192.308,50
94,49
10
POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. z o.o.
64-000 Kościan ul. Gostyńska 38
 
248.981,70
72,98
11
Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy
64-100 Leszno ul. Gronowska 35
 
228.860,24
79,4

 
 
         W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:
 
Wybrać ofertę PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154 z ceną ofertową 181.715,90 zł brutto.
 
Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.