Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. zezwolenia na realizacj? inwestycji drogowej wraz z uzbrojeniem projektowanych dr??g w infrastruktur? techniczn? terenu przemys??owego w rejonie ul. Okr???nej , tor??w PKP , p??l irygacyjnych, ul. Mierniczej i ul. 17 Stycznia ( Strefa Przemys??owa I.D.E.A.)

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009


O B W I E S Z C Z E N I E
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , zawiadamiam, że w dniu 30.10.2009 r. zarządcy drogi reprezentowanemu przez Miejski Zarząd Dróg w Lesznie wydano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z uzbrojeniem projektowanych dróg w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężnej , torów PKP , pól irygacyjnych, ul. Mierniczej i ul. 17 Stycznia ( Strefa Przemysłowa I.D.E.A.)
Przedsięwzięcie polega na budowie nawierzchni jezdni z mas asfaltowych oraz nawierzchni chodników z prefabrykatów betonowych wraz z infrastrukturą podziemną: kanalizacją deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i odprowadzającymi wody opadowe do ziemi, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową i oświetleniem ulicznym. Przedsięwzięcie obejmuje budowę nawierzchni utwardzonych ulic : Usługowej. Mierniczej. Energetyków, Budowlanych oraz dróg dojazdowych określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 37KDz, 46KDgp, 45KDI, 43KDd, 44KDd, na działkach o numerach geodezyjnych:

Ark. m. 130 dz. Nr 74/11, 74/12, 74/13, 66/43, 66/44, 64/3, 64/4, 79/7, 79/8, 80/11, 80/6, 80/23, 80/24, 81/3, 81/4, 82/12, 82/6, 82/10, 82/13, 63/3, 62/3, 62/34, 62/35, 62/28, 82/11, 83/1,
Ark. m. 129 dz. Nr 1289/4 1289/9, 1289/6, 62/25, 1289/7, 62/26, 61/11, 60/1, 56/8, 57/12, 57/11, 57/6, 59, 58/1, 57/7, 57/8, 52/2, 57/10, 47/5,
Ark. m. 131 dz. Nr 93/8, 93/7, 88/6,
Ark. m. 133 dz. Nr 93/17, 93/18, 93/14, 93/13, 93/10, 93/8, 92/10, 92/12, 93/11, 93/19, 93/20, 93/21, 93/22, 93/23, 93/25, 95/2, 94,
Ark. m. 128 dz. Nr 62/13, 63/8, 65/7, 62/11, 62/12, 65/8, 66/33, 66/34, 73/14, 73/15, 66/10, 32/1, 69/4, 68/4, 67/5, 61/7, 45/5, 46/2, 47/2, 70/15, 61/17, 70/17, 47/1, 45/26, 46/12, 45/25, 46/7, 45/35,
Ark. m. 132 dz. Nr 88/4, 92/4, 92/3, 92/2,
Ark. m. 127 dz. Nr 55/16, 88/7, 55/15, 53/17, 51/6, 54/1, 54/6, 54/7, 55/7, 55/18, 39/2, 55/22, 54/8, 55/20, 55/24, 55/26, 51/4, 53/5, 53/7, 54/9, 55/23, 55/21, 55/19, 55/17, 55/25, 55/27,
Ark. m. 126 dz. Nr 50/4, 50/6, 45/33

oraz częściach działek:

Ark. m. 127 dz. nr 54/9 , 55/17 , 55/19, 55/21 , 55/23 , 55/25, 55/27.
Ark. m. 129 dz. nr 59 .
Decyzja wydająca zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zatwierdza ponadto projekt podziału dotychczasowych działek o numerach :

ark. m. 127 działki nr 54/9, 55/17, 55/19, 55/21, 55/23, 55/25, 55/27
ark. m. 129 działka nr 59.

Nieruchomości gruntowe powstałe w wyniku zatwierdzonego wyżej podziału oznaczone
wg katastru nieruchomości jako działki –

Ark. m. 127 dz. Nr 54/11, 55/29, 55/31, 55/33, 55/35, 55/37, 55/39
Ark. m. 129 dz. Nr 59/2
pozostają własnością dotychczasowych właścicieli

Powstałe w wyniku podziału działki

Ark. m. 127 dz. Nr 54/10, 55/28, 55/30, 55/32, 55/34, 55/36, 55/38
Ark. m. 129 dz. Nr 59/1 ,
stają się własnością Miasta Leszna.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Leszna Wydział Architektury Planowania Przestrzennego i Budownictwa ul. Jana Pawła II nr 21 pok. 203 w terminie 14 dni.


PREZYDENT MIASTA LESZNATOMASZ MALEPSZY


Autor informacji: Potocka Ma??gorzata
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.