Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Budowy nawierzchni si?gacza ul. Szczepanowskiego w Lesznie?


 

 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 7 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy nawierzchni sięgacza ul. Szczepanowskiego w Lesznie”

 

         Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DELTA PLUS Sp. z o.o.

64-100 Leszno ul. Energetyków 1

 

115.571,82

55,37

2

Firma ŻAK Roboty Drogowo-Mostowe, Transport

64-100 Leszno ul. Krzyckiego 27

 

90.365,40

70,82

3

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

 ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

 

90.341,61

70,83

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM”  Sp. z o.o.                                       ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno

 

82.877,04

77,21

5

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.  ul. Święciechowska 37, 64-100 Leszno

 

84.969,34

75,31

6

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane WILERBUD Dominik Wiler

Kąkolewo ul. Krzywińska 28, 64-113 Osieczna

 

84.137,54

76,06

7

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno

 

63.993,27

100

 

 

         W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Bema 33 z ceną ofertową  63.993,27 zł brutto.

 

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.