Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zam??wienia publicznego dotycz?cego budowy nawierzchni jezdni odcinka ul. Luksemburskiej w Lesznie"


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „budowy nawierzchni jezdni odcinka ul. Luksemburskiej w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp. Firma Oferowana kwota
(brutto) Punktacja – kryterium cena
1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„Delta – Plus” Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Energetyków 1 287.368,38 83,18
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Twardy” Sp. J.
Anna i Gabriel Twardy
Sierakowo, ul. Poznańska 9, 63-900 Rawicz 239.028,62 100,00
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych „ADAM” Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Sosnowa 5 251.477,38 95,05

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjno-Handlowego „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154, z ceną ofertową 239.028,62 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2009-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.