Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plKomunikat Prezydenta Miasta Leszna o wywieszeniu na tablicy og??osze?? Miasta Leszna wykazu nieruchomo??ci zabudowanej, po??o??onej w Lesznie pomi?dzy Alejami Zygmunta Krasi??skiego i ul.Przemys??ow?, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Data publikacji: ---
Termin sk??adania ofert: ---

Prezydent Miasta Leszna
informuje, że w dniu 26 października 2009 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, na okres 21 dni  w y k a z  nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami - biurowym, gospodarczym, garażowym, hurtowni, myjni, portierni - stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie pomiędzy Alejami Zygmunta Krasińskiego i ul.Przemysłową, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 7/3, 7/7, 7/9, 7/11 na arkuszu mapy nr 8 o łącznej powierzchni 0,5945 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr 38088 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego – stosownie do Zarządzenia nr 333/2009 z dnia 14.09.2009 r.


Zdjęcia dołączone:

  

Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: 46
Opublikowany dnia: 2009-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.