Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla inwestycji polegaj?cej na budowie odcinka sieci wodoci?gowej w ul. Ludwika Solskiego w Lesznie


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego dot. „budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Ludwika Solskiego w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją: 

Lp.

 Firma

 Oferowana kwota (brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.

„INSTALNAG” Sp. C.
B. R. Nagel

64-100 Leszno, ul. Piaskowa 14

50 737,67

62,39

2.

Zakład Budowy Sieci i Przyłączy Wod.-Kan.
FIRMA GRUSZECZKA

64-100 Leszno, ul. Juranda 41

31 656,43

100,00W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Zakładu Budowy Sieci i Przyłączy Wod.-Kan. FIRMA GRUSZECZKA z siedzibą w Lesznie przy ul. Juranda 41, z ceną ofertową 31 656,43 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2009-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.