Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego dot. ??Budowy ??cie??ki rowerowej w ul. Sp????dzielczej w Lesznie na odcinku od ul. Styki do ul. Wilkowickiej?
Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 6 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Budowy ścieżki rowerowej w ul. Spółdzielczej w Lesznie na odcinku od ul. Styki do ul. Wilkowickiej”

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Lp.

Firma

Oferowana kwota

(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1

PPHU OGÓLNOBUDOWLANE WILERBUD

Ul. Krzywińska 28 Kąkolewo; 64-113 Osieczna

 

195.178,24

100

2

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.

Ul. Święciechowska 37; 64-100 Leszno

 

213.048,97

91,61

3

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

Ul. Bema 33; 64-100 Leszno

 

196.185,91

99,49

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Kanalizacyjnych „ADAM”  Sp. z o.o.                                      

ul. Sosnowa 5, 64-100 Leszno

 

207.827,92

93,91

5

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno – Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o.

 ul. Święciechowska 154, 64-100 Leszno

 

216.617,26

90,1

6

Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy

Ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno

 

226.842,90

86,04

 

 

         W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

 

Wybrać ofertę PPHU OGÓLNOBUDOWLANE WILERBUD; 64-113 Osieczna z siedzibą w Kąkolewie przy ul. Krzywińskiej 28 z ceną ofertową  195.178,24 zł brutto.

 

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.

 


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-10-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-16
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.