Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla inwestycji polegaj?cej na budowie nawierzchni jezdni wraz z kanalizacj? deszczow? w ul. Obro??c??w Zbara??a w Lesznie


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 8 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „budowy nawierzchni jezdni wraz z kanalizacją deszczową w ul. Obrońców Zbaraża w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

 Firma

Oferowana kwota
(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„Delta – Plus” Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Energetyków 1

 464.197,65

 68,65

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Twardy” Sp. J.
Anna i Gabriel Twardy
Sierakowo, ul. Poznańska 9, 63-900 Rawicz

 318.671,88

100,00

3.

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych „ADAM” Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Sosnowa 5

 350.527,65

 90,91

4.

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Ogólnobudowlane „WILERBUD” Dominik Wiler
Kąkolewo, ul. Krzywińska 28, 64-113 Osieczna

335.806,28

 94,90

5.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjno-Handlowe
„PRA-MAS” Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 154

359.110,01

88,74

6.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Bema 33

 359.743,82

 88,58

7.

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
64-100 Leszno, ul. Święciechowska 37

  321.374,97

99,16

8.

Jacek Malepszy Firma Handlowo-Usługowa
64-100 Leszno, ul. Gronowska 35

338.158,33

  ----


 
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Twardy” Sp. J. Anna i Gabriel Twardy z siedzibą w Sierakowie przy ul. Poznańskiej 9, z ceną ofertową 318.671,88 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2. Wykluczyć ofertę firmy Jacek Malepszy Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 35, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucić ofertę firmy Jacek Malepszy Firma Handlowo-Usługowa na podstawie art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2009-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-10-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.