Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy ulicy Dworcowej w Lesznie wraz z przebudow? placu przed dworcem PKPUrząd Miasta Leszna

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1. pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że złożono 1 ofertę na wykonanie zamówienia publicznego dot. „Opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy ulicy Dworcowej w Lesznie wraz z przebudową placu przed dworcem PKP”.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonej oferty wraz z przyznaną punktacją :

Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.
Ul. Macieja Rataja 106 A
61-695 Poznań
 
181.780,00
 
 100

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. z ceną ofertową 181.780,00 zł brutto.

Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-09-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.