Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie dot. budowy linii kablowej nn ze stacji transformatorowej nr 1004 przy ul. S??owia??skiej 50 dla zasilania obiektu przy ul. S??owia??skiej 57 w Lesznie

Numer dokumentu: ...
Rok: 2009


O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz.7817, z zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn ze stacji transformatorowej nr 1004 przy
ul. Słowiańskiej 50 dla zasilania obiektu przy ul. Słowiańskiej 57 w Lesznie wydane zostały postanowienia uzgadniające lokalizację przedmiotowej inwestycji;
-Postanowienie nr 747/2009 z dnia 9 września 2009 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie
-Postanowienie nr MZD-5545/UA/117/2009 z dnia 14 września 2009 r. Miejskiego Zarząd
Dróg i Inwestycji UM Leszna

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Leszna
w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Al. Jana Pawła II 21, pok. Nr 206 w godz. 800 – 1530 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego Obwieszczenia.


Autor informacji: Nowacka Jolanta
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-09-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.