Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej polegaj?cej na budowie ulic ??niadeckich i Podmiejskiej wraz z budow? odcink??w sieci kanalizacji og??lnosp??awnej w Lesznie

Numer dokumentu: AP.
Rok: 2009

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , ZAWIADAMIAM ŻE W DNIU 19.08.2009 r. WYDANO DECYZJĘ O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ULIC ŚNIADECKICH I PODMIEJSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ODCINKÓW SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W LESZNIE. na działkach o nr geodezyjnym 24/1, 40, 23/6, 129, 17/3, 133/1, 133/2, 10/4, 132 - ark. m. 10 i działkach o nr geodezyjnym , 29 , 12/7 – ark. m. 11.
Decyzja wydająca zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zatwierdza ponadto projekt podziału dotychczasowej działki nr 10/5 na działki o nr 10/6 i 10/7 i działki 24/16 na działki o nr 24/22 i 24/23 . Powstałe w wyniku podziału działki nr 10/6 i 24/22 stają się własnością Miasta Leszna.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Leszna Wydział Architektury Planowania przestrzennego i Budownictwa ul. Jana Pawła II nr 21 pok. 203 w terminie 14 dni.

PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.