Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wszcz?ciu post?powania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej, polegaj?cej na budowie ulicy ???cz?cej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osieck? wraz z budow? o??wietlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej

Numer dokumentu: AP.
Rok: 2009

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach postępowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) , zawiadamiam, że w dniu 14.08.2009 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Osiecką wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej

Wyżej wymieniona inwestycja obejmuje między innymi działki o nr geodezyjnych : Ark. m. 21 dz. Nr 1/2 ( po podziale 1/3, 1/4 i 1/5 )
Ark. m. 22 dz. Nr 1/2 ( po podziale 1/5 i 1/6)
Ark. m. 114 dz. Nr 481/2 (po podziale 481/3 i 481/4 )
Ark. m. 114 dz. Nr 540/2 ( po podziale 540/5 i 540/6 )

Osoby fizyczne oraz podmioty prawne będące stronami postępowania w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości maja prawo wnoszenia swoich uwag i wniosków do prowadzonego postępowania. Z aktami sprawy zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa – ul. Jana Pawła II 21 pok. 203.

PREZYDENT MIASTA LESZNA
/-/ Tomasz Malepszy

Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.