Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wydaniu decyzji ko??cz?cej post?powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowej przesy??u impulsu o??wietlenia drogowego w rej. Al. Jana Paw??a II, ul. por. Leona W??odarczaka i ul. ks. Teodora Korcza w Lesznie

Numer dokumentu: AP.
Rok: 2009

Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 24 sierpnia 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy:
- linii kablowej przesyłu impulsu oświetlenia drogowego w rej. Al. Jana Pawła II, ul. por. Leona Włodarczaka i ul. ks. Teodora Korcza w Lesznie

Prezydent Miasta Leszna
/-/ Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-08-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.