Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Malowanie-tapetowanie pomieszcze?? w Internacie Zespo??u Szk???? Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 Maja?.


ZO-3410-18/09 Leszno, 13.08.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Malowanie-tapetowanie pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, ul. 1 maja”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:

- Oferta nr 1 – Zakład Malarsko-Tapeciarski
Marek Jęsiek
64-234 Przemęt, Solec, ul. Spokojna 14
cena ofertowa – 41.067,98 zł. brutto
oferta otrzymała 73,86 pkt.

- Oferta nr 2 – Firma Ogólnobudowlana
Rafał Konieczny
64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 71
cena ofertowa – 39.775,44 zł. brutto
oferta otrzymała 76,26 pkt.

- Oferta nr 3 – Zakład Ogólnobudowlany
Robert Hryniszak
64-100 Leszno, ul. Jubilerska 10
cena ofertowa– 30.334,28 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 3 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.

Oferta nr 1
30.334,28 x 100 = 73,86 pkt.
41.067,98

Oferta nr 2
30.334,28 x 100 = 76,26 pkt.
39.775,44

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Robert Hryniszak Leszno, ul. Jubilerska 10, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-08-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.