Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont klatki schodowej bocznej w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego ?.


ZO-3410-17/09 Leszno, 12.08.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont klatki schodowej bocznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego ”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:

- Oferta nr 1 – Zakład Ogólnobudowlany
Zbigniew Grobelny
64-100 Leszno, ul. Findera
cena ofertowa – 67.100,00 zł. brutto
oferta otrzymała 76,68 pkt.

- Oferta nr 2 – Zakład Ogólnobudowlany
Robert Hryniszak
64-100 Leszno, ul. Jubilerska 10
cena ofertowa– 169.193,29 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 2 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.
Oferta nr 1
51.450,99 x 100 = 76,68 pkt.
67.100,00

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Zakład Ogólnobudowlany Robert Hryniszak Leszno, ul. Jubilerska 10, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-12
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.