Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ?? Remont auli w Szkole Podstawowej nr 3 w Lesznie, pl. Metziga?.


ZO-3410-16/09 Leszno, 12.08.2009 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „ Remont auli w Szkole Podstawowej nr 3
w Lesznie, pl. Metziga ”.

1. Zamawiający Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone następujące oferty:
- Oferta nr 1 – Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
64-117 Krzycko Małe, Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20
cena ofertowa – 69.838,90 zł. brutto
oferta otrzymała 86,35 pkt.
- Oferta nr 2 – Zakład Budownictwa Ogólnego
Sławomir Białasik
64-100 Leszno, ul. Łanowa 5
cena ofertowa – 60.306,78 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.
2. Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert została wyliczona wg poniższego wzoru:
Oferta z najniższą ceną x 100
Oferta z ceną badaną
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt. Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
Oferta nr 2 otrzymała 100 pkt. - najniższa cena.
Oferta nr 1
60.306,78 x 100 = 86,35 pkt.
69.838,90


W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia wykonawcy Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik Leszno, ul. Łanowa 5, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, zawierała najniższą cenę oraz uzyskała najwyższą ilość punktów.


Autor informacji: Ma??gorzata Andrzejewska
Informację wprowadził: 34
Opublikowany dnia: 2009-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.