Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o zawarciu umowy w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego na ??Opracowanie projektu budowlanego na przebudow? DK 12 w graniach Miasta Leszna ?? w zakresie przebudowy skrzy??owania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej wraz z przebudow? ul. Unii Europejskiej?


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

zawiadamia o zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę DK 12 w graniach Miasta Leszna – w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej”
Umowę zawarto z wybranym w przetargu nieograniczonym wykonawcą, którym jest:
Zakład Projektowo-Usługowy TITAN B.W. Furmaniak
64-00 Leszno ul. Rejtana 40/4


Umowę zawarto na kwotę: 234.240,00 zł


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-08-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-11
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.