Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla "budowy nawierzchni jezdni ul. Cypryjskiej w Lesznie"


Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia, że złożono 6 ofert na wykonanie zamówienia publicznego dot. „budowy nawierzchni jezdni ul. Cypryjskiej w Lesznie”.

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Lp.

Firma

Oferowana kwota
(brutto)

Punktacja – kryterium cena

1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956r. nr 392
61-411 Poznań

1.082.862,43 zł

 ----

2.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.
ul. Bema 33
64-100 Leszno

 877.095,82 zł

93,14

3.

EFEKT GROUP MALEPSZY Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 37
64-100 Leszno

902.451,16 zł

90,52

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Kanalizacyjnych „ADAM” Sp. z o.o.
ul. Sosnowa 5
64-100 Leszno

 834.726,44 zł

97,86

5.

P.T.S.H. „PRA-MAS” Sp. z o.o.
ul. Święciechowska 154
64-100 Leszno

816.884,55 zł

100

6.

Jacek Malepszy
Firma Handlowo-Usługowa
ul. Gronowska 35
64-100 Leszno

 856.588,31 zł

----


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

1. Wybrać ofertę firmy P.T.S.H. „PRA-MAS” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 154, z ceną ofertową 816.884,55 zł brutto.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.

2. Wykluczyć ofertę firmy Przedsiebiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956r. nr 392,
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucić ofertę firmy Przedsiebiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
na podstawie art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykluczyć ofertę firmy Jacek Malepszy Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w Lesznie przy ul. Gronowskiej 35, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucić ofertę firmy Jacek Malepszy Firma Handlowo-Usługowa na podstawie art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Autor informacji: Ma??gorzata ?akomy
Informację wprowadził: 45
Opublikowany dnia: 2009-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.