Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wydaniu decyzji ko??cz?cej post?powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy: kontenerowej, ma??ogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN i nn w rejonie ul. Adama Mickiewicza i ul. Jana Ostroroga w Lesznie dla zasilania budynk??w mieszkalnych wielorodzinnych Sp????dzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Lesznie

Numer dokumentu: AP.
Rok: 2009


Stosownie do art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami)zawiadamia, że dnia 9 kwietnia 2009 r. wydana została decyzji kończąca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy:
- kontenerowej, małogabarytowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej SN i nn w rejonie ul. Adama Mickiewicza i ul. Jana Ostroroga w Lesznie dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Lesznie

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań ul. Strzeszyńska 58

Prezydent Miasta Leszna
/-/ Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.