Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plObwieszczenie o wydaniu decyzji umarzaj?cej post?powanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej budowy sieci wodoci?gowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowej w Lesznie

Numer dokumentu: AP.
Rok: 2009Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 5 sierpnia 2009 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowej w Lesznie.
Lokalizacja wnioskowanej inwestycji może nastąpić na podstawie obowiązującego z dniem 31.07.2009 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic miasta Leszna.

Prezydent Miasta Leszna
/-/ Tomasz Malepszy


Autor informacji: Izabela Kucharczyk - tel: 065 529 81 99
Informację wprowadził: 23
Opublikowany dnia: 2009-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.