Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu budowlanego na przebudow? DK 12 w graniach Miasta Leszna ?? w zakresie przebudowy skrzy??owania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej wraz z przebudow? ul. Unii Europejskiej


Urząd Miasta Leszna

działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zmianami), zawiadamia, że jako najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę DK 12 w graniach Miasta Leszna – w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Estkowskiego, Unii Europejskiej i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

Zakład Projektowo – Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak
ul. Rejtana 40/4
64-100 Leszno

Cena porównywalna oferty najkorzystniejszej: 234.240,00 zł z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta była jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.


Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:


Lp.
Firma
Oferowana kwota
(brutto)
Punktacja – kryterium cena
1
Zakład Projektowo – Usługowy „TITAN” B.W. Furmaniak,
64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
 
234.240,00
 100


Autor informacji: Lachowicz Agnieszka - tel: 065 529 81 29
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2009-07-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-31
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.