Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plOg??oszenie o zatrudnieniu na stanowisko ??ksi?gowa? w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie


Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisko „księgowa”
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie


Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie poszukuje kandydata na stanowisko – Księgowa.
Wymiar etatu – ½ etatu.
Miejsce wykonywania pracy: Leszno

Główne obowiązki:
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych
- przeprowadzanie inwentaryzacji majątku wg obowiązujących przepisów prawa
- dokonywanie rozliczeń rocznych podatku dochodowego od osób fizycznych
- prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
Wymagane wykształcenie:
- wykształcenie średnie,
- posiadanie co najmniej 10-cio letniej praktyki w dziale księgowości, w tym doświadczenie
w przeprowadzaniu inwentaryzacji majątku.
Wymagania niezbędne:
- znajomość zasad rachunkowości,
- znajomość przepisów prawa podatkowego,
- znajomość ustawy o finansach publicznych
Wymagania dodatkowe:
- samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- dyspozycyjność.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań formalnych:
- kserokopia dowodu osobistego,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
- oświadczenie kandydata o niekaralności,
- CV
- kserokopie świadectw pracy,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).”

Dokumenty należy składać do:
- 10 sierpnia 2009 r. do godz. 13.00
- sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych
ul. Poniatowskiego 2
64-100 Leszno
- koperta z dokumentami powinna być zaklejona i opisana
„Dotyczy naboru na stanowisko księgowa”.


Inne informacje:
- oferty niespełniające wymagań formalnych oraz otrzymane po terminie
nie będą rozpatrywane,
- kandydaci zakwalifikowani powiadomieni zostaną telefonicznie o terminie spotkania
kwalifikacyjnego
- informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.bip.leszno.pl) oraz na tablicy informacyjnej
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul. Poniatowskiego 2
- oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
- dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie zastrzega sobie zatrudnienie
wybranej kandydatki na okres próbny, a następnie na czas określony i nie określony.Autor informacji: Jerzy Jurga
Informację wprowadził: 43
Opublikowany dnia: 2009-07-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.